skip to Main Content
+46 705 11 66 25 ettfriskareliv@gmail.com

Ett friskare LivSCIO betyder ”att veta”. SCIO är ett databaserat instrument för energimedicinsk analys och balansering.

Genom att kombinera bioresonans och biofeedback, med modern datorteknologi, är SCIO:n det mest avancerade systemet som finns för kroppsanalys och balansering. SCIO:n scannar kroppen och letar efter obalanser som kan ge eller har gett upphov till sjukdom. Med SCIO:n kan jag både analysera och behandla.

Obalanser i kroppens olika flöden kan vara tidiga tecken på sjukdom innan man ens känner några symptom. SCIO:n mäter kroppens obalanser. Med SCIO:n ställer man inga diagnoser, utan rättar till obalanser och stresstillstånd, vilket kan göra att klienten mår bättre och blir av med symptom. SCIO:n möjliggör inte bara att hitta orsaken till klientens problem, utan även att rätta till obalanser som i framtiden kan ge ohälsa.

Alla ämnen (hormoner, toxiner, vitaminer, mineraler, fettsyror etc) har en unik digital signatur. Genom att använda bioresonans, skickar instrumentet signaler in i kroppen och genom att mäta svaret för varje signal beräknar SCIO:n reaktionen på varje ämne. Datorsystemet har en databas innehållande över 9 000 ämnen och genom att använda komplex matematik får man exakta analyser och rekommendationer för balansering. Processen att scanna kroppen tar ca. 3 minuter. Därefter följer analys av vilka hälsorisker som är mest aktuella och vad som kan vara bakomliggande orsak till olika symptom.

Mätningen sker via elektriskt ledande gummibandselektroder som appliceras runt handleder och fotleder samt med ett band runt huvudet. Elektroderna är kopplade till SCIO:n som i sin tur är kopplad till en dator där alla testprogram och behandlingsprogram finns lagrade.

Behandlingen är helt riskfri och utan biverkningar.

Back To Top