skip to Main Content
+46 705 11 66 25 ettfriskareliv@gmail.com
Ett friskare Liv


Varmt välkommen!

Jag heter Malin Nilsson och jag jobbar med näring som medicin både förebyggande och för att återfå hälsa. Jag föreläser och utbildar i livsstilsförändring för företag, organisationer samt för privatpersoner. Jag hjälper dig som privatperson, ledare eller anställd att hitta vägen till en friskare livsstil. Jag behandlar även hästar och hundar. Jag är diplomerad näringsterapeut, utbildad vid näringsmedicinska skolan i Stockholm. Jag använder mig av olika analysverktyg för att utreda orsak till hälsoproblem och därefter behandla med näringstillskott samt livsstilsförändring.

Små förändringar i vardagen ger stora resultat för ditt mående. Jag har ett holistiskt perspektiv på hälsa och tittar på helheten för varje unik kund.

Min egen bakgrund

Jag har själv varit drabbad av ohälsa. Såväl sjukdom i form av hjärnhinneinflammation samt utmattning. Jag hamnade i den onda cirkel som så många andra. Små barn, heltidsjobb, fritidsaktiviteter, hus, trädgård, prestationskrav, otillräcklighet osv. Den onda cirkeln är svår att ta sig ur, det kräver både insikt, kunskap och mod.

Min erfarenhet av mycket hög stressnivå under många år har medfört ett stort intresse för hur stress, hjärnan och återhämtning hänger samman och måste ha balans och rätt drivmedel för att fungera. Stress, kost, motion, tankar, känslor, glädje, sömn, återhämtning, allt hänger samman, att jobba för att finna balans stärker oss för ett friskare liv.

Back To Top